Groot Forum

Grote Forums

Op het groot forum engageren alle actoren, stakeholders en partners zich om de missie en visie van RTJ De Tafels te realiseren

Het groot Forum heeft als doel de aanwezigen te informeren omtrent de belangrijkste ontwikkelingen. We vragen een actieve inbreng van de aanwezigen onder de vorm van feedback, suggesties…

Op het groot Forum peilen we naar de zorgen en noden binnen de verschillende organisaties uit ons netwerk, zodat RTJ De Tafels kan evolueren naar een doeltreffende en efficiënte netwerkorganisatie

Op het groot Forum geven we de aanwezigen de mogelijkheid om te reflecteren rond bepaalde thema’s. Deze reflecties geven mee vorm aan de beslissingen die door de stuurgroep worden genomen. Zo maken we ook de dynamiek van co-creatie waar.

Door het samen informeren, peilen en reflecteren wordt de identiteit van de netwerkorganisatie RTJ De Tafels versterkt.

De deelnemers aan het groot Forum gaan op zoek naar verbinding door samen deze rollen waar te maken.

Groot Forum 1

Visie en structuur

Groot Forum 2

Inzet middelen – implementatie

Groot Forum 3

Engagement – werkgeverschap

Groot Forum 4

Tafelteam – aanmelding – engagement

Groot Forum 5

(opkomend Groot Forum)

POWERPOINT 5

(datum nog te bepalen)